AMPLY ARIRANG

Xuất xứ: Việt Nam
Công suất : 550W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA-2000

3.500.000 đ 2.800.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 830W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA-2400A

7.900.000 đ 6.400.000 đ

Chi tiết
Xuất Xứ: Việt Nam
Công suất: 1400W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG PA-8800

9.900.000 đ 7.900.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 320W
Điện áp : 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA -203 EV

2.300.000 đ 1.900.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 250W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG PA -203ECO

2.600.000 đ 2.100.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất: 750W
Điện áp : 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG DX-558

8.900.000 đ 7.200.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 520W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA-303 XG

2.900.000 đ 2.300.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 450W
Điện áp : 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA-909

3.200.000 đ 2.490.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 450W
Điện áp : 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA -306XG DIGITAL

3.300.000 đ 2.600.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 580W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG PA-203XG

3.300.000 đ 2.600.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 650W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG PA -330R

4.890.000 đ 3.890.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất: 580W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA- 909P

4.900.000 đ 4.200.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 480W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG SPA- 203III

2.900.000 đ 2.200.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 480W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG PA-203III

2.200.000 đ 2.900.000 đ

Chi tiết
Xuất xứ: Việt Nam
Công suất: 320W
Điện áp: 220V - 50Hz
Trở kháng: 4 ohm
Bảo hành: 24 Tháng

ARIRANG PA- 203IIIEV

2.290.000 đ 1.800.000 đ

Chi tiết